Online Randevu

Uyguladığım Testler

Ürün Kategorileri

Uyguladığım Testler

Uyguladığım Değerlendirme Testleri

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV), 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocukların zihinsel becerilerini ölçmeye yarayan zekâ testidir. Test, zekâ düzeyinin yanı sıra çocuğun güçlü ve zayıf zihinsel becerileri hakkında ipuçları sunmaktadır. Çocuğun yeterli veya geride olduğu tüm zihinsel yeteneklerin keşfedilmesiyle birlikte güçlü becerileri daha ileriye taşıyabilmek veya zayıf becerileri desteklemek mümkün olmaktadır. WISC-IV sonucu elde ettiğimiz veriler, çocuğun zihinsel faaliyetlerinin yaşıtlarının ne kadar gerisinde veya ilerisinde olduğunu öğrenmemize yardımcı olmakla birlikte üstün zihinsel potansiyele sahip çocuklar üzerinde farkındalık oluşturma işlevi taşımaktadır. Diğer yandan geliştirilmesi gereken zayıf zihinsel becerilere yönelik uygun destek programlarının vakit kaybetmeden hazırlanması sağlanabilmektedir.

DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ; 0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan tarama testidir. Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendiren bu test, belirti vermemiş olan gelişimsel sorunları taramada, kuşkulu durumları nesnel bir ölçütle doğrulamada, ve gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları (örneğin perinatal sorunlar geçirmiş bebekleri) izlemede değerlidir. Denver II çocuğun işlevlerdeki becerisini yaşıtları ile karşılaştırır. Zeka testi değil, gelişim testidir. 

AGTE; 0-6 yaş arasındaki bebek ve çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla kullanılan bir testtir.

MOXO DİKKAT TESTİ; Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen, online bir testtir.
MOXO Çocuk testi, özel olarak 6-12 yaş arası çocuklar için tasarlanmış olup, uzmanlar için DEHB tanısı ve hasta gözlem süreçlerinde yardımcı bir araç görevi görmektedir.
MOXO Genç-Yetişkin testi; 13-65 yaş aralığını kapsayan, uzmanların DEHB tanısı ve hasta gözlem süreçlerinde hastanın dikkat profilini değerlendirmelerine yardımcı olan bir araçtır.
Peabody Resim-Kelime Testi; 2-12 yaş arasında çocuklara uygulanan, alıcı dil becerilerini, kelime dağarcığını ve resimlerle kelime (kavram) gelişimini belirlemek için kullanılan bir performans testidir.
Bender- Gestalt; 5 yaş 6 ay ile 10 yaş 11 ay arasındaki çocuklara görsel motor becerilerinin değerlendirilmesi için uygulanır. Aynı zamanda bir gelişim testi olarak da kullanılan bu uygulama kimi zamanlarda zeka geriliği, çeşitli beyin hasarları ve fizyolojik sorunları tespit etmekte de kullanılmaktadır.
Benton Görsel Bellek Testi; 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.
Frostig Görsel Algı Testi; 4-8 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Çocuğun görsel uyaranları tanıması, ayırt etmesi ve daha önceki deneyimlerle yorumlayabilme yeteneğini ölçümler. Okuma, yazma ve aritmetik becerilerin temelindeki görsel algılama sorunlarını keşfetmeyi destekler.
Porteus Labirent; 7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılmaktadır. Zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.
Gessel; 3- 6 yaş arasındaki çocukların motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Böylece bu yaş aralığındaki çocukların psiko-motor gelişimlerinin ne aralıkta olduğunu belirler. 
Cattel 2a; 7 yaş 6 ay ile 14 yaş arası çocuklara uygulanan zeka testidir.
Cattel 3a; üniversite okuyan ya da mezun yetişkinlere uygulan zeka testidir.
Good Enough Harris Testi;  4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan genel bir zeka testidir
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.