Online Randevu

Gelişimsel Temas Terapisi

Ürün Kategorileri

Gelişimsel Temas Terapisi

Gelişimsel Temas Terapisi, yeterli ya da tutarlı fiziksel ve psikolojik bakım almamış olan 2-10 yaş arası çocuklarla bireysel veya grup terapisi şeklinde uygulanan bir terapi türüdür. Gelişimsel temas terapisi, çocuklara olumlu kendilik inancı kazandırmayı ve ötekiyle kurdukları ilişkiyi onarmayı amaçlar. Gelişimsel temas oyun terapisi, dokunma yoluyla kurulan ilişkide çocuğun olumlu bir “ben” inancı geliştirmesini ve sürdürmesini amaçlamaktadır.  Olumlu benlik ve olumlu öteki inancı geliştirmek, kalıcı ilişkiler kazandırmakta ve çocuğun beyin gelişimini önemli düzeyde etkilemektedir.